SPARKS

THE S.P.A.R.K.S. OF ROCK !

Decyzją organizatorów przeglądu i jurorów, termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych zespołów ulega przesunięciu na

20.06.2018

Termin ten jest terminem ostatecznym !

MACIE WIĘC JESZCZE 2 DNI

na załatwienie wszystkich kwestii formalnych związanych ze zgłoszeniami.

Za wszelkie utrudnienia wynikłe z tego powodu przepraszamy.