Warsztaty wokalne z Elżbietą Zapendowską

ZAPENDOWSKA

Dom Kultury „Klub Skolwin”

16 – 18 listopada 2018r.

 • Wiek uczestników – od 14 lat wzwyż.
 • Termin zgłoszeń – do 9 listopada 2018r.
 • Koszt – 250zł.
 • Płatność na rachunek: Dom Kultury „Klub Skolwin” 81 1240 3927 1111 0010 4562 0695
 • Warunki przyjęcia i tok postępowania:
  • Należy nadesłać zgłoszenie w formie e-maila na adres: klubskolwin@wp.pl W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, wiek uczestnika, tytuł przygotowanego utworu (utworów), numer telefonu, adres e-mail.
  • DK „Klub Skolwin” prześle informację o zakwalifikowaniu na warsztaty.
  • Po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się na warsztaty, przelać należność (250,00zł) na konto DK „Klub Skolwin” oraz przesłać potwierdzenie dokonania przelewu wraz z podpisanym FORMULARZEM ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (swoich lub dziecka – w załączeniu).
 • Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy uczestnik warsztatów powinien mieć ze sobą podkład muzyczny do wybranej piosenki nagrany na pendriv’ie lub płycie CD oraz tekst wybranej piosenki.

16.11 (piątek)

godz. 16.00 – 19.00 Zapoznanie, przesłuchanie uczestników, uwagi prowadzącej.

17.11 (sobota)

godz. 10.00 – 13.00 Ćwiczenia oddechowe, intonacyjne, ćwiczenia na „trzymanie dźwięku”

godz. 13.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

godz. 15.00 – 19.00 Wybór utworów na koncert finałowy

18.11 (niedziela)

godz. 10.00 – 13.00 Rozśpiewanie, praca nad wybranymi utworami

godz. 13.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

godz. 15.00 – 17.00 Praca nad utworami

godz. 18.00 – 20.00 Koncert finałowy

Klikając na poniższy link można pobrać 

FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH