Ogłoszenia

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga ! 

Nastąpiła zmiana dotychczas obowiązującego planu zajęć.
jego nowa wersja jest do pobrania w zakładce PLAN ZAJĘĆ