CENNIK OPŁAT Domu Kultury „Klub Skolwin”

ZA UDZIAŁ W CYKLICZNYCH ZAJĘCIACH

Domu Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie

w sezonie 2019/20

(Obowiązuje od 1 września 2019 z późniejszymi zmianami w lutym 2020)

 1. Koło plastyczne dla dzieci                                    25 zł/miesiąc
 2. Arteterapia (dla dorosłych)                                 30 zł/miesiąc
 3. Studio witrażu                                                              35 zł/miesiąc
 4. Koło ceramiczne                                                         35 zł/miesiąc
 5. Koło fotograficzne                                                     30 zł/miesiąc
 6. Warsztaty muzyczne – wokalne                      12 zł/godzinę lekcyjną
 7. Warsztaty muzyczne – instrument                15 zł/godzinę lekcyjną
 8. Koło taneczne (wiek przedszkolny)               25 zł/miesiąc
 9. Koło taneczne (wiek wczesnoszkolny)        30 zł/miesiąc
 10. Koło taneczne (wiek szkolny)                            40 zł/miesiąc
 11. Koło taneczne (wiek gimnazjalny)                  40 zł/miesiąc
 12. Aerobic – fitness                                                         8 zł/godzinę
 13. Kurs języka angielskiego (wiek przedszkolny) 25 zł/miesiąc
 14. Kurs języka angielskiego (wiek szkolny)     30 zł/miesiąc
 15. Kurs samoobrony dla dzieci                                40 zł/miesiąc
 16. Koło teatralne                                                              20 zł/miesiąc
 17. Kawiarenka internetowa                                      1,50   zł/godzinę

Cena za zajęcia została skalkulowana po uwzględnieniu ustawowych dni wolnych od zajęć szkolnych (przerwy świąteczne, ferie, długie weekendy itp.).  Opłata została uśredniona – wymagana jest w jednakowej wysokości za 10 miesięcy od września do czerwca włącznie.

Dom Kultury „Klub Skolwin” wprowadza 50 % zniżki dla osób,  które posiadają potwierdzony stosowną decyzją administracyjną Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.  Zniżka dotyczy wszystkich obecnych form działalności statutowej (wszelkie warsztaty artystyczne) i obowiązuje niezależnie od Szczecińskiej Karty Seniora w ramach programu Szczecin Przyjazny Seniorom. Zniżka udzielana jest po okazaniu właściwego dokumentu w kasie DK „Klub Skolwin”.

Dom Kultury „Klub Skolwin” informuje, że istnieje możliwość wnoszenia opłat za udział w zajęciach poprzez przelew bankowy. W takim przypadku w tytule przelewu należy wpisać:

 1. Imię i nazwisko uczestnika zajęć
 2. Rodzaj zajęć
 3. Nazwę miesiąca, za który dokonywana jest wpłata

Na przykład: Janek Kowalski, koło plastyczne, styczeń 2019.

Dane do przelewu:

DOM KULTURY „KLUB SKOLWIN” – Ul. STOŁCZYNSKA 163, 71-868 SZCZECIN

Numer rachunku bankowego: 81 1240 3927 1111 0010 4562 0695

Jednocześnie przypominamy, że wpłat za udział w zajęciach Domu Kultury „Klub Skolwin” należy dokonywać najpóźniej do piętnastego dnia miesiąca za bieżący miesiąc poprzez kasę fiskalną (pomieszczenie Kawiarenki internetowe , sala 19B na I piętrze) lub przelewem bankowym na wyżej wymienione konto (rachunek bankowy)

Kasa czynna jest w godzinach:

 • Poniedziałek » 13:45-19:15
 • Wtorek » 13:45-19:15
 • Środa » 13:45-19:15
 • Czwartek » 13:45-19:15
 • Piątek » 13:45-19:15

Dziękujemy za terminowe i systematyczne wpłaty.